دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مسابقه خطبه فدکیه


کد رهگیرى این فرم: P468-F467-U0-N239686          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی
کد ملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
محل خدمت
شماره تماس
1- حضرت زهرا (س) می فرمایند:خداوند موجودات جهان هستی را ابداع فرمود وبه قدرتش تکوین نمود چون می خواست:
الف) انسان آفریده شود.
ب) حکمتش را آشکار و مردم را به اطاعتش دعوت کند.
ج) شیطان را مغلوب سازد.
د) تا فایده ای از صورت بندی آنها عایدش شود.
2- خداوند .................. را سبب پاکی از کبر و غرور ..................... موجب تزکیه نفس و رشد روزی قرار داد:
الف) ایمان ـ حج
ب) جهاد ـ امر به معروف
ج) نماز ـ زکات
د) حج ـ ایمان
3- وسیله اصلاح توده مردم چیست؟
الف) حکومتها
ب) رهبران امت
ج) کتاب خدا
د) امر به معروف
4- آنچه باعث عزت اسلام است؟
الف) کشورهای پهناور
ب) عدالت
ج) خلفای دیندار
د) جهاد
5- حضرت زهرا (س) فرمودند هر گاه شاخ شیطان نمایان می گشت و فتنه های مشرکان دهان می گشود پدرم ...
الف) خود به جهاد برمی خاست
ب) از مهاجران و انصار کمک می طلبید.
ج) برادرش علی (ع) را به کام آنها می افکند.
د) سکوت می فرمود.
6- حضرت زهرا (س) برای حقانیت میراث پیامبر (ص) به آیات ذیل اشاره فرمود به جز:
الف) سوره نمل آیه 16
ب) سوره مریم آیات 5و6
ج) سوره انفال آیه 75
د) سوره آل عمراه آیه 175
7- حضرت زهرا (س) خطاب به چه گروهی فرمودند: شما رو به راحتی گذارده¬اید و عافیت طلب شده اید.
الف) تمام مردم حاضر
ب) طلحه و زبیر
ج) گروه انصار
د) ابوبکر و عمر
8- قیله به چه معناست؟
الف) نام مکانی نزدیک مدینه
ب) نام یکی از انصار است.
ج) قیله زن با شخصیت و شرافتمندی بود که نسب قبایل انصار به وی می رسید.
د) مکانی نزدیک مکه
9- از نظر زهرای اطهر (س) آنچه مایه امان از «تفرقه و پراکندگی» است :
الف) حج است
ب) امر به معروف است
ج) امامت اهل بیت است
د) مهربانی با همه مردم است
10- آنچه موجب پیشگیری از خشم خداوند است؟
الف) صله رحم
ب) ترک دزدی
ج) نیکی به پدر و مادر
د) تحریم شرک