دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ثبت نام در کارگاه ایمنی


کد رهگیرى این فرم: P618-F624-U0-N259897          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شغل
نام محل خدمت/ نام دانشگاه
لطفا در صورت کارمند بودن آدرس محل کار و
در صورت دانشجو بودن محل تحصیل را دقیقا قید فرمائید
شماره تماس همراه
شماره تماس ثابت
مثال 5555555-021
الصاق فیش واریزی

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 200 کیلو بایت
الصاق کارت ملی

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 200 کیلو بایت
الصاق کپی شناسنامه

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 200 کیلو بایت
الصاق کارت دانشجویی

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 200 کیلو بایت
الصاق کارت کارمندی

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 200 کیلو بایت