دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مقدمه و تاریخچه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مقدمه و تاريخچه
مقدمه
در بهمن ماه 1357 هنگاميکه انقلاب اسلامی پا به عرصه ی وجود گذاشت با توجه به تصوير جديدی که از انقلاب ارائه نمود، تعجب جهانيان را به گونه ای برانگيخت که همه ی نظر ها را معطوف خود ساخته و تحليل و تفسير بسياری از تحليلگران سياسی را دچار تغييرات اساسی نمود.
در ميان تمامی ويژگی هايی که اين تحول عظيم به دنبال داشت، نقش برجسته ی سه عامل دين، رهبری و حضور فعال، پرشور، فراگير و قدرتمند مردم به عنوان مهمترين و مؤثر ترين عوامل پيروزی انقلاب، از اهميت فوق العاده ای برخوردار می باشد. مبارزه با استکبار، مبارزه با ظالم، دفاع از مظلوم، عدالت خواهی و حق طلبی و ياری ستم ديدگان نيز از ديگر ويژگی های اين انقلاب مردمی به شمار می روند.
در واقع همين ويژگی ها بود که انقلاب اسلامی را از ساير انقلاب ها متمايز ساخت و سبب گرديد از همان ابتدای کار، دشمنی های پنهان و آشکار عليه نظام نوپای ايران اسلامی آغاز گردد. اما هم چنانکه انتظار می رفت معمار و بنيانگذار کبير انقلاب اسلامی حضرت امام خمينی(ره) با تبيين استراتژی بزرگ مردم محوری و تعيين نقش مردم در مشارکت برأی سازندگی کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، با صدور فرمان تاريخی خود مبنی بر تشکيل ارتش 20 ميليونی، يکی از مستحکم ترين و قوی ترين نيروهای دفاعی را قبل از شروع رسمی هرگونه تهديد، در برابر دشمنان نظام ايجاد نمود، به طوريکه اين تشکل مردمی به راحتی توانست به عنوان يک نيروی بازدارنده مناسب و قوی در برابر هزاران تهديد و توطئه ی دشمن در شرأيط مختلف وارد عمل شده و به مقابله ی مؤثر با تهديدات دشمن بپردازد.
دفعات مشاهده: 2421 بار   |   دفعات چاپ: 248 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر