دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

زمینه ها و عوامل شکل گیری بسیج

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
زمينه ها و عوامل شکل گيری بسيج

مطالعه سطحی و نگاه اوليه به موضوع می گويد پس از اينکه مرکز فساد و جاسوسی آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان همان سال به تصرف در آمد که به تعبير امام (ره) انقلاب دوم نام گرفت. حضور ناوگان آمريکا در خليج فارس چهره واقعی به خود گرفت و در نتيجه خطر حمله آمريکا به جمهوری اسلامی بسيار جدی بود و در چنين زمان حساسی کشور نيازمند بسيج عمومی بود که با صدور فرمان و عباراتی بسيج ساز به ويژه “ مملکتی که بيست ميليون جوان دارد بيست ميليون تفنگدار داشته باشد ”. آمادگی تمامی اقشار خصوصاً جوانان را برأی رويارويی و مقابله با حمله احتمالی آمريکا را به دنبال داشت داشت و ارتشی که در اين موقعيت از ثبات و آرامش و توازن رزمی کافی برخوردار نبود، با پشتوانه نيرو های مردمی تقويت شد.
مطالعه عميق ترنشان می دهد عوامل و حوادث ديگری در شکل گيری بسيج مستضعفين نقش داشته اند که حائز اهميت است که صرفا به حوادث همزمانی تأسيس بسيج اشاره ندارد، بلکه به زمان های قبل و زمان های بعد مربوط می شود. حوادث زمان قبل را می توان حوادث داخلی دانست که در اين مقطع از انقلاب بسيار خطر ساز بوده است و حوادث احتمالی آتی حوادث سياسی، اجتماعی و امنيتی کشور های خارجی عليه ايران و نا امنی های درون کشوری می باشد.
“ توطئه هايی از قبيل طرح خود مختاری در کردستان، جنگ مسلحانه در سنندج، آشوب در زاهدان، خرابکاری در خوزستان، انفجاری که تحت عنوان خلق عرب راه افتاده و مسئله لوله های نفتی، تشنج خلق مسلمان در تبريز، تروريسم فرقان، نيرنگ های منافقين، فدائيان ضد خلق و اقداماتی که نوکران جيره خوار شرق توده ای داشتند، خيلی از آن ها اقدامات عجيب وغريبی داشتند … و صد ها و ده ها جريان ديگر، انفجار های خونبار، ترور های پی در پی چهر های برجسته ومبارز انقلاب، حتی ترور عناصر مومن به انقلاب، و جريان های بزرگی به عنوان براندازی، راه اندازی کردند و حوادث بعدی مثل جريان گنبد، جريان جنگل آمل، جنگل ماسوله گيلان، آنجا گروه های اشرف دهقان رفته بودند که ما آن روز ها دنبال پی گيری مسائل و مقابله با آن ها بوديم. از اين مسائل که بگذريم تجاوز آشکار آمريکا، جريان طبس، توطئه چندين کودتا، محاصره های اقتصادی، تبليغات سمپاشی جهانی عليه ايران و نهايتا جنگ تحميلی و موارد ديگری که در خاطرم نيست همه واکنش سريع و انتقام گيری امپراليسم جهانی از بزرگ ترين رويداد های بشری در انقلاب اسلامی ما بود. هيچ شبهه ای ندارم و هيچ کس ندارد به هر حال اعلام آمريکا مبنی بر حرکت و دستوری که صادر کردند برأی حرکت ناوگان هايشان که بيايند خليج فارس و اعلام کردند که ما در سواحل ايران نيرو پياده خواهيم کرد … بايد بگويم زمينه ساز اين فرمان، اين حوادث بود که پی در پی صورت می گرفت”. (مصاحبه با آقای رحمانی)
اگر ريشه های شکل گيری بسيج را صرفا در زمان گذشته جستجو کنيم که وجود احزاب و گروه ها و عدم کارأيی يا مردمی و همگانی نبودن نهاد های انقلاب باعث وجود نهاد مردمی چون بسيج شده است تا با تکيه بر مردم بتواند جوانان را از فريب گروه های غير انقلابی نجات دهد، از استدلال کافی برخوردار نمی شويم. و اگر مانند بسياری از افراد (دست اندکاران بسيج، شخصيت های سياسی و شخصيت های نظامی) ريشه شکل گيری بسيج را در زمان حال کنکاش کنيم که حوادثی در همان ماه ها اتفاق افتاده است از جمله حوادث 13 آبان و تصرف لانه جاسوسی آمريکا و حادثه لشکرکشی آمريکا به منطقه خليج فارس، در اينصورت نيز دچار اشتباه فاحش می شويم زيرا اگر جمهوری اسلامی می توانست از اين دو حادثه بزرگ جان سالم بدر می برد ديگر نيازی به استمرار بسيج نبود و اگرچنين حادثه ای اتفاق نمی افتاد فلسفه بسيج نيز زير علامت سوال قرار می گرفت کامل ترين برداشت اين است که ريشه های شکل گيری بسيج را در مسائل زير بدانيم :
الف - عزم واراده خلل ناپذير ام

دفعات مشاهده: 2379 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر