• 1402/11/09 - 15:50
  • - تعداد بازدید: 45
  • - تعداد بازدید کنندگان: 42
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

بازدید بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ از کانون های دانشکده بهداشت و معاونت دانشجویی فرهنگی

بازدید بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ از کانون های دانشکده بهداشت و معاونت دانشجویی فرهنگی در تاریخ نهم بهمن 1402 انجام گرفت

323004.mp3 بازدید بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ از کانون های دانشکده بهداشت و معاونت دانشجویی فرهنگی

بازدید بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ از کانون های دانشکده بهداشت و معاونت دانشجویی فرهنگی در تاریخ نهم بهمن 1402 انجام گرفت.

  • گروه اخبار : [اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 323004
:
کلیدواژه ها
مهران امیری
خبرنگار

مهران امیری

تصاویر

Template settings