• 1401/12/14 - 13:15
  • - تعداد بازدید: 17
  • - تعداد بازدید کنندگان: 15
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
برگزاری زیارت عاشورا ومولودی خوانی اعیاد شعبانیه مرکز اموزشی ودرمانی شهید مطهری

برگزاری زیارت عاشورا ومولودی خوانی اعیاد شعبانیه مرکز اموزشی ودرمانی شهید مطهری

برگزاری زیارت عاشورا ومولودی خوانی اعیاد شعبانیه مرکز اموزشی ودرمانی شهید مطهری

12326.mp3 برگزاری زیارت عاشورا ومولودی خوانی اعیاد شعبانیه مرکز اموزشی ودرمانی شهید مطهری

برگزاری زیارت عاشورا ومولودی خوانی اعیاد شعبانیه مرکز اموزشی ودرمانی شهید مطهری

  • Newsgroup : گروه های محتوا,مناسبتی ملی مذهبی
  • News code : 12326
کپی لینک کوتاه:
key words
لیلاالسادات فرهادی
خبرنگار

لیلاالسادات فرهادی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings